Kort #3019

 [%%/Mä %%», /. ff2&% & ___ __ &_ f,
& 72: 7?th /o/Ja£L/£M0£b f 'tu www

ïk "('Me-&&»; fädcxc) W .

. Ä

Information

Kortnr:
3019
Låda:
4 ANN-AS
Text:

[%%/Mä %%», /. ff2&% & ___ __ &_ f,
& 72: 7?th /o/Ja£L/£M0£b f 'tu www

ïk "('Me-&&»; fädcxc) W .

. Ä

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB