Kort #2795 Appelgren, Carl Wilhelm 1852-1907

Appelgren, Carl Wilhelm 1852-1907 Appelgren, Carl Wilhelm
Prost o. Kyrkoherde i Stehag, f. 1852, + 1907
Ls.

Information

Kortnr:
2795
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelgren, Carl Wilhelm
Prost o. Kyrkoherde i Stehag, f. 1852, + 1907
Ls.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB