Kort #3440

 = &: 5

Information

Kortnr:
3440
Låda:
4 ANN-AS
Text:

= &: 5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB