Kort #3204

 r 1
Arpi, Jakob Emanuel 73
1786-1845. Fi1.mag., med.dr., kyrkeh.i Börstig, proa1
S.t.v.bergmäst. i Enköping Jakob A.E1745-92) e. Anna
Lisa Ekman(1748-1815). G.1820 m. J. Hanna)af Bjerkén
(1800—77). _

Alb.61781

Information

Kortnr:
3204
Låda:
4 ANN-AS
Text:

r 1
Arpi, Jakob Emanuel 73
1786-1845. Fi1.mag., med.dr., kyrkeh.i Börstig, proa1
S.t.v.bergmäst. i Enköping Jakob A.E1745-92) e. Anna
Lisa Ekman(1748-1815). G.1820 m. J. Hanna)af Bjerkén
(1800—77). _

Alb.61781

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB