Kort #2734 Antonsson, Björn August 1845-

Antonsson, Björn August 1845- Antonsson, Björn August
Överinspektör, f. 1845
Ls

Information

Kortnr:
2734
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Antonsson, Björn August
Överinspektör, f. 1845
Ls

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB