Kort #3426

 | n,, , . "m(iï
Askling, Julla ”få
Se: Halvorsen, Julia

Information

Kortnr:
3426
Låda:
4 ANN-AS
Text:

| n,, , . "m(iï
Askling, Julla ”få
Se: Halvorsen, Julia

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB