Kort #2758 Apollof, Ahna Maria Christina

Apollof, Ahna Maria Christina Apollof, Ahna Maria Christina
Se: Abrahamsson, A. U. C.

Information

Kortnr:
2758
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Apollof, Ahna Maria Christina
Se: Abrahamsson, A. U. C.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB