Kort #3380

 A 8 k, Fritz Gustav f
1876 - 1954

Professor i oftalmiatrik, Lund.

Fa._.fha, CZSÄ

Professor Asks efterlämnade fotosamling, innehålla:
de släkt— och vänporträtt skänktes till KB som gåva
1963_ (= Alb.191 + 116 portr.inlagda på resp.persog
Sv. portr.s. Fa 288

Information

Kortnr:
3380
Låda:
4 ANN-AS
Text:

A 8 k, Fritz Gustav f
1876 - 1954

Professor i oftalmiatrik, Lund.

Fa._.fha, CZSÄ

Professor Asks efterlämnade fotosamling, innehålla:
de släkt— och vänporträtt skänktes till KB som gåva
1963_ (= Alb.191 + 116 portr.inlagda på resp.persog
Sv. portr.s. Fa 288

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB