Kort #3105

 ' 1
Arnér, E. N. Sivar Neg.
(1909— ). Författare. Gift 2. m konstnären
Lenke Rothman.

P. Fb. FC.

Information

Kortnr:
3105
Låda:
4 ANN-AS
Text:

' 1
Arnér, E. N. Sivar Neg.
(1909— ). Författare. Gift 2. m konstnären
Lenke Rothman.

P. Fb. FC.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB