Kort #3283

 ” '
W %>?ch _ /ä/ff J, /f/'/

&: / w

[ .

Information

Kortnr:
3283
Låda:
4 ANN-AS
Text:

” '
W %>?ch _ /ä/ff J, /f/'/

&: / w

[ .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB