Kort #3006

 77
, ?'
Arhusiander, Emmy Lovisa (Louise)
1869 — . Gm 1889 Georg Mauritz Bäärnhielm
(18 53- ).
Fa (Elgenstierna sid.30)
Elgenstierna 1:716 Sv.släktkal. 1919:30

Information

Kortnr:
3006
Låda:
4 ANN-AS
Text:

77
, ?'
Arhusiander, Emmy Lovisa (Louise)
1869 — . Gm 1889 Georg Mauritz Bäärnhielm
(18 53- ).
Fa (Elgenstierna sid.30)
Elgenstierna 1:716 Sv.släktkal. 1919:30

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB