Kort #2798 Appelgren, Jakob Henrik 1819-1894

Appelgren, Jakob Henrik 1819-1894 Appelgren, Jakob Henrik
1819-1894. Läkare.
Fa

Information

Kortnr:
2798
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelgren, Jakob Henrik
1819-1894. Läkare.
Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB