Kort #2670 Annerstedt, Augusta 1836-1916

Annerstedt, Augusta 1836-1916 Annerstedt, Augusta
1836-1916. Dtr t.biskopen i Strängnäs Thure A. (1806-80)
o. Charl. Cederström (1812-95). G. 1857 m. bisk. i S-näs
A. Theodor Strömberg (1820-89).

Fa

Information

Kortnr:
2670
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Annerstedt, Augusta
1836-1916. Dtr t.biskopen i Strängnäs Thure A. (1806-80)
o. Charl. Cederström (1812-95). G. 1857 m. bisk. i S-näs
A. Theodor Strömberg (1820-89).

Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB