Kort #3268

 MMM
ïm

&; ägädvaäw, %% 2, »
| .

Information

Kortnr:
3268
Låda:
4 ANN-AS
Text:

MMM
ïm

&; ägädvaäw, %% 2, »
| .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB