Kort #2915 Areschoug, Kerstin

Areschoug, Kerstin Areschoug, Kerstin
Se: Nilsson, Kerstina (obs Kerstina)

Information

Kortnr:
2915
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Areschoug, Kerstin
Se: Nilsson, Kerstina (obs Kerstina)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB