Kort #3200

 | . . . . . *
Arpl, Hlldur Marla Lov1sa '?)
1860- o Dtr to brukadispo Hjalmar T0Å0(1822_77) e«
Louise Ericson(1831-96). G.1886 m. lektcr Karl V.
Beckman(1860- ).

Alb.617:15 (barn), 618315
* #

Information

Kortnr:
3200
Låda:
4 ANN-AS
Text:

| . . . . . *
Arpl, Hlldur Marla Lov1sa '?)
1860- o Dtr to brukadispo Hjalmar T0Å0(1822_77) e«
Louise Ericson(1831-96). G.1886 m. lektcr Karl V.
Beckman(1860- ).

Alb.617:15 (barn), 618315
* #

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB