Kort #2744 Apelgrén, Carl Otto Ernst 1862-1905

Apelgrén, Carl Otto Ernst 1862-1905 Apelgrén, Carl Otto Ernst
Assistent, Härnösand, f. 1862, d. 1905.
Foto

Information

Kortnr:
2744
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Apelgrén, Carl Otto Ernst
Assistent, Härnösand, f. 1862, d. 1905.
Foto

Signum:
Foto
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB