Kort #2817 Appleton, Hilda

Appleton, Hilda Appleton, Hilda
G.m. landskamrer Bror Victor Holmberg, Falun.
Fa

Information

Kortnr:
2817
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appleton, Hilda
G.m. landskamrer Bror Victor Holmberg, Falun.
Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB