Kort #3294

 %wÅ/Sm, TW 5:ny ]

LKN, ä: tsum, yym WZLLJQT'

355, me, åf/m, %% nf”.
.

Information

Kortnr:
3294
Låda:
4 ANN-AS
Text:

%wÅ/Sm, TW 5:ny ]

LKN, ä: tsum, yym WZLLJQT'

355, me, åf/m, %% nf”.
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB