Kort #3194

 rArpi, Jakob Gustaf 73 1
1858-1916. Reg.läk. v.Våstmanl.trängkår. S.t.prov.lä
P.Alfred E.A.(1821-78) 0. Emma M.M.André(1855-98).
G.1899 m. Sigrid M.He11man(1877- ).

Alb.617:8, 61au7 LS
" 652'14928'50956'50960973

" 653*19599'52945

" 699

Information

Kortnr:
3194
Låda:
4 ANN-AS
Text:

rArpi, Jakob Gustaf 73 1
1858-1916. Reg.läk. v.Våstmanl.trängkår. S.t.prov.lä
P.Alfred E.A.(1821-78) 0. Emma M.M.André(1855-98).
G.1899 m. Sigrid M.He11man(1877- ).

Alb.617:8, 61au7 LS
" 652'14928'50956'50960973

" 653*19599'52945

" 699

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB