Kort #2760 Apoloff, Reinhold 1839-1895

Apoloff, Reinhold 1839-1895 Apoloff, Reinhold
Kapten, f. 1839. d. 1895.
Foto, Fa

Information

Kortnr:
2760
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Apoloff, Reinhold
Kapten, f. 1839. d. 1895.
Foto, Fa

Signum:
Foto, Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB