Kort #2808 Appelqvist, Karl Ulrik Ferdinand 1847-

Appelqvist, Karl Ulrik Ferdinand 1847- Appelqvist, Karl Ulrik Ferdinand
Grosshandlare, f. 1847, g. 1869
Ls

Information

Kortnr:
2808
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelqvist, Karl Ulrik Ferdinand
Grosshandlare, f. 1847, g. 1869
Ls

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB