Kort #2732 Antonsson, Bengt

Antonsson, Bengt Antonsson, Bengt
Brukspatron ("Vackra Altringer" i Gösta Berlings saga).
Ls.

Information

Kortnr:
2732
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Antonsson, Bengt
Brukspatron ("Vackra Altringer" i Gösta Berlings saga).
Ls.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB