Kort #2846 Arbin, Ottonie Marie Charlotta von 1857-

Arbin, Ottonie Marie Charlotta von 1857- Arbin, Ottonie Marie Charlotta von
Fröken, f. 1857.
Ls

Information

Kortnr:
2846
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arbin, Ottonie Marie Charlotta von
Fröken, f. 1857.
Ls

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB