Kort #2753 Apelstam, Anders Lorentz 1855-

Apelstam, Anders Lorentz 1855- Apelstam, Anders Lorentz
Grosshandlare, f. 1855.
Ls.

Information

Kortnr:
2753
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Apelstam, Anders Lorentz
Grosshandlare, f. 1855.
Ls.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB