Kort #3041

 £go/km, %%mgum? 'f/W/
.

Information

Kortnr:
3041
Låda:
4 ANN-AS
Text:

£go/km, %%mgum? 'f/W/
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB