Kort #3289

 VA r V i d 8 o n, Bertil j_) *
1907" . Civ.ing.,avd.dir.v.Försvarets Radioanst,
Alb.653/7 5.2

Information

Kortnr:
3289
Låda:
4 ANN-AS
Text:

VA r V i d 8 o n, Bertil j_) *
1907" . Civ.ing.,avd.dir.v.Försvarets Radioanst,
Alb.653/7 5.2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB