Kort #2756 Apiarie, Ernst Herman 1838-1918

Apiarie, Ernst Herman 1838-1918 Apiarie, Ernst Herman
Överste. f. 1838, d. 1918.
Ls.

Information

Kortnr:
2756
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Apiarie, Ernst Herman
Överste. f. 1838, d. 1918.
Ls.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB