Kort #2763 Appelberg, Axel

Appelberg, Axel Appelberg, Axel
Kapten
Ls.

Information

Kortnr:
2763
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelberg, Axel
Kapten
Ls.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB