Kort #2699 Anrep, Franz Gustaf 1826-1875

Anrep, Franz Gustaf 1826-1875 Anrep, Franz Gustaf
F. 1826 28/1 på Lekeberga, Sthlm, d. 1875 15/11 vid 
tågsammanstötningen vid Lagerlunda. Ingenjör. S.t. Kapten
Johan Wilhelm A. (1764-1848) o.h.h. Maria Margareta 
Palin (1792-1874). G. 1. 1855 m. grev. Julia Ulrika Elisabet
Mörner af Morlanda (1834-67); 2. 1872 10/2 m. Anna Ida
Wretman (1830-75).

Fa

Information

Kortnr:
2699
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Anrep, Franz Gustaf
F. 1826 28/1 på Lekeberga, Sthlm, d. 1875 15/11 vid
tågsammanstötningen vid Lagerlunda. Ingenjör. S.t. Kapten
Johan Wilhelm A. (1764-1848) o.h.h. Maria Margareta
Palin (1792-1874). G. 1. 1855 m. grev. Julia Ulrika Elisabet
Mörner af Morlanda (1834-67); 2. 1872 10/2 m. Anna Ida
Wretman (1830-75).

Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB