Kort #2851 Arbman, Frid Olof Laurentius 1880-

Arbman, Frid Olof Laurentius 1880- Arbman, Frid Olof Laurentius
Läroverksadjunkt, Härnösand, f. 1880.
Ls

Information

Kortnr:
2851
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Arbman, Frid Olof Laurentius
Läroverksadjunkt, Härnösand, f. 1880.
Ls

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB