Kort #2755 Apiarie, Agnes

Apiarie, Agnes Apiarie, Agnes, f. Hagman
Överstinna
Se: Hagman, Agnes Hedvig Ulrica

Information

Kortnr:
2755
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Apiarie, Agnes, f. Hagman
Överstinna
Se: Hagman, Agnes Hedvig Ulrica

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB