Kort #2777 Appelberg, OSSIAN Fabian 1852-1902

Appelberg, OSSIAN Fabian 1852-1902 Appelberg, OSSIAN Fabian
Ing., kommissionslantm. f. 1852 21/3 i Norrtälje, d.1902 23/6 i Uppsala. g.m. Hedvig Lindqvist.
"Sveriges förste hydrograf"
Sv.portr.saml. Fb82

Information

Kortnr:
2777
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelberg, OSSIAN Fabian
Ing., kommissionslantm. f. 1852 21/3 i Norrtälje, d.1902 23/6 i Uppsala. g.m. Hedvig Lindqvist.
"Sveriges förste hydrograf"
Sv.portr.saml. Fb82

Signum:
Sv.portr.saml. Fb82
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB