Kort #2688 Annerstedt, Ture 1806-1881

Annerstedt, Ture 1806-1881 Annerstedt, Ture
1806-1881. Teol. o. fil.dokt. Biskop i Strängnäs
stift.

Album 91:5. Sn. LS. TS. Fa. A. Fc.
Sv.portr.saml. P59 Alb. 257:2, 
703: 43=Fa2
703: 44=Fa1

Information

Kortnr:
2688
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Annerstedt, Ture
1806-1881. Teol. o. fil.dokt. Biskop i Strängnäs
stift.

Album 91:5. Sn. LS. TS. Fa. A. Fc.
Sv.portr.saml. P59 Alb. 257:2,
703: 43=Fa2
703: 44=Fa1

Signum:
Album 91:5., Sn., LS., TS., Fa., A., Fc., Sv.portr.saml. P59, Alb. 257:2, 703: 43=Fa2, 703: 44=Fa1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB