Kort #2788 Appelbom, Viktor Erik Magnus 1855-1919

Appelbom, Viktor Erik Magnus 1855-1919 Appelbom, Viktor Erik Magnus
Kyrkoherde, Vintrosa f. 1855, d. 1919.
Ls

Information

Kortnr:
2788
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelbom, Viktor Erik Magnus
Kyrkoherde, Vintrosa f. 1855, d. 1919.
Ls

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB