Kort #2803 Appelin, Olof Wilhelm

Appelin, Olof Wilhelm Appelin, Olof Wilhelm
Förste kontrollör, f. 1833.
Ls

Information

Kortnr:
2803
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelin, Olof Wilhelm
Förste kontrollör, f. 1833.
Ls

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB