Kort #3344

 Aseh & n , Ingrid ff
1908 - . 1.biblioteksassistenii KB.
Alb. 510:1, 17
" 660
/CC/th ZJ,'?7,%55,/CC)/C/

Information

Kortnr:
3344
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Aseh & n , Ingrid ff
1908 - . 1.biblioteksassistenii KB.
Alb. 510:1, 17
" 660
/CC/th ZJ,'?7,%55,/CC)/C/

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB