Kort #3205

 rå r p 1, Josef Frans P *
1826-87. Jägmästare. S.t.lantjägare Johan Eric A.
(1790-1867) a. Brita G.Ode1berg(1794-1870). G.1857 m.
Pauline O.L.Grönstrand(1858-1921).

Alb.617:92

Information

Kortnr:
3205
Låda:
4 ANN-AS
Text:

rå r p 1, Josef Frans P *
1826-87. Jägmästare. S.t.lantjägare Johan Eric A.
(1790-1867) a. Brita G.Ode1berg(1794-1870). G.1857 m.
Pauline O.L.Grönstrand(1858-1921).

Alb.617:92

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB