Kort #2765 Appelberg, Carl Magnus 1826-1896

Appelberg, Carl Magnus 1826-1896 Appelberg, Carl Magnus
Med. doktor, stiftare af sällskapet S. H. S., f. 1826 d. 1896
Sn., F., Ls., A., Alb. 174: 129

Information

Kortnr:
2765
Låda:
4 ANN-AS
Text:

Appelberg, Carl Magnus
Med. doktor, stiftare af sällskapet S. H. S., f. 1826 d. 1896
Sn., F., Ls., A., Alb. 174: 129

Signum:
Sn., F., Ls., A., Alb. 174: 129
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB