Kort #102 Abramson, GÖSTA Henrik Axel

Abramson, GÖSTA Henrik Axel ABRAMSON, Gösta Henrik Axel. Direktör
1909— S.t. Axel N. A. o. Elin C. A. Fris
1862-1944.G. 1947 m. A.Barbro M.G. Liljenstolpe
avdelnigschef. F. 1903.
Fb .

Information

Kortnr:
102
Låda:
1 A-AH
Text:

ABRAMSON, Gösta Henrik Axel. Direktör
1909— S.t. Axel N. A. o. Elin C. A. Fris
1862-1944.G. 1947 m. A.Barbro M.G. Liljenstolpe
avdelnigschef. F. 1903.
Fb .

Signum:
Fb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort