Kort #421

 Agnell, Martin Gustaf Adolf
1885- Ingeniör.
Fa.

Information

Kortnr:
421
Låda:
1 A-AH
Text:

Agnell, Martin Gustaf Adolf
1885- Ingeniör.
Fa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort