Kort #550

 r - 721
Ahlbin, Gustaf Henrik Gunnar
Fb .

Information

Kortnr:
550
Låda:
1 A-AH
Text:

r - 721
Ahlbin, Gustaf Henrik Gunnar
Fb .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort