Kort #96 ABRAMSON, Eva

ABRAMSON, Eva ABRAMSON, Eva Sångpedagog. 
1893— Dtr.t. grossh. Axel Natanel A. o. Elin C.
A. Fris(1862—1944). G.m. 1916 operasångaren o. dr.ing.
Georg Paul Rosenberg (Pawlo) (1887—1920)

Fa. Fb. Se även : Abramson, Gabrielle Fa.7

Information

Kortnr:
96
Låda:
1 A-AH
Text:

ABRAMSON, Eva Sångpedagog.
1893— Dtr.t. grossh. Axel Natanel A. o. Elin C.
A. Fris(1862—1944). G.m. 1916 operasångaren o. dr.ing.
Georg Paul Rosenberg (Pawlo) (1887—1920)

Fa. Fb. Se även : Abramson, Gabrielle Fa.7

Signum:
Fa. Fb. Se även : Abramson, Gabrielle Fa.7
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort