Kort #337

 r 731
A f 2 elius, Arvid
1714—89. Fil.mag. riksdagsman, prost i Larv. S.t.

' rusthåll. Per Arvidsson(1684-1758) o. Kjerstin Afzes,
dotter(1686-1749). G.1749 m. Catharina Brisman(1751—
1805).

Alb.611:5

Information

Kortnr:
337
Låda:
1 A-AH
Text:

r 731
A f 2 elius, Arvid
1714—89. Fil.mag. riksdagsman, prost i Larv. S.t.

' rusthåll. Per Arvidsson(1684-1758) o. Kjerstin Afzes,
dotter(1686-1749). G.1749 m. Catharina Brisman(1751—
1805).

Alb.611:5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort