Kort #123 Adams, Carl

Adams, Carl Adams, Carl 
1751-1811. Ciselör, skulptör.
Thulins Sh

Information

Kortnr:
123
Låda:
1 A-AH
Text:

Adams, Carl
1751-1811. Ciselör, skulptör.
Thulins Sh

Signum:
Thulins Sh
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort