Kort #154 Adelborg, Jakob Fredrik

Adelborg, Jakob Fredrik Adelborg, Jakob Fredrik
Kammarherre, legationssekretarare, Berlin, f.1842, d.1890
Ls. saknas 9/9-76 Fa. Alb.703:31: Fa.1 Alb.708:166 
Alb.860:20,26, 28,49, Alb.861:11,12, 13, 65, 68, 85, 89

Information

Kortnr:
154
Låda:
1 A-AH
Text:

Adelborg, Jakob Fredrik
Kammarherre, legationssekretarare, Berlin, f.1842, d.1890
Ls. saknas 9/9-76 Fa. Alb.703:31: Fa.1 Alb.708:166
Alb.860:20,26, 28,49, Alb.861:11,12, 13, 65, 68, 85, 89

Signum:
Fa. Alb.703:31: Fa.1 Alb.708:166 Alb.860:20,26, 28,49, Alb.861:11,12, 13, 65, 68, 85, 89
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort