Kort #515

 ”PN
Ahlberg, Isak
Kontorist
Alb.759:265

Information

Kortnr:
515
Låda:
1 A-AH
Text:

”PN
Ahlberg, Isak
Kontorist
Alb.759:265

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort