Kort #129 Adams-Ray, John(Jack)

Adams-Ray, John(Jack) Adams-Ray, John(Jack)
f. 1904
Professor i kirurgi vid Karolinska institutet.
Fc

Information

Kortnr:
129
Låda:
1 A-AH
Text:

Adams-Ray, John(Jack)
f. 1904
Professor i kirurgi vid Karolinska institutet.
Fc

Signum:
Fc
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort