Kort #234

 V W
A (1 1 e r Gun Iris Gudrun ,
1927— Bibl. ass vid KB
Alb. 630

Information

Kortnr:
234
Låda:
1 A-AH
Text:

V W
A (1 1 e r Gun Iris Gudrun ,
1927— Bibl. ass vid KB
Alb. 630

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort