Kort #141

 | A (1 d e , Edla 1
(
F. 1840 D. 1900 .
Gift 1862 med kassör Johan_Q;of Fellenius vid
Änkarströms bruk. Senare bosatt i Västervik.
Fa

Information

Kortnr:
141
Låda:
1 A-AH
Text:

| A (1 d e , Edla 1
(
F. 1840 D. 1900 .
Gift 1862 med kassör Johan_Q;of Fellenius vid
Änkarströms bruk. Senare bosatt i Västervik.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort